Garkalne GARKALNE.LV

GARKALNES NOVADA BUDŽETS 2018. GADAM

Par Garkalnes novada pašvadības budžetu 2018. gadam
Prezentācija: Garkalnes pašvaldības budžets 2018. gadam

Garkalnes novada domes 2018. gada 30. janvāra sēdē, 14 deputātiem balsojot “PAR”, tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 17 “Par Garkalnes novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”.

Pamatbudžeta ieņēmumi šajā gadā ir plānoti 13 545 908 EUR apmērā un izdevumi 13 286 202 EUR apmērā. Savukārt speciālā budžeta ieņēmumi ir plānoti 428 281 EUR apmērā un izdevumi tādā pašā apmērā 428 281 EUR. Šogad ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir plānoti lielāki par 5% kā iepriekšējā gadā. Diemžēl iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir pieaugušas un plānotas 3 323 560 EUR.

Galvenā prioritāte šajā gadā būs izglītība. Šī gada budžetā izglītībai ir ieplānoti 3.37 miljoni EUR, neskaitot jaunās skolas būvniecību. Tai skaitā, finansējums abām skolām, kā arī līdzfinansējums privātiem bērnudārziem un finansējums citām pašvaldībām par novadā deklarētiem bērniem.

Apstiprinātajā budžeta plānā ir ieplānoti:
- jauna apgaismojuma ierīkošana, esošā uzturēšana;
- ceļu seguma uzlabošanas un atjaunošanas darbi;
- tehniskais projekts GMMV sporta halles būvniecībai;
- Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas būvniecības darbi;
- novada izglītības iestāžu remontdarbi un iekārtošana;
- sporta un rotaļu laukumu ierīkošana;
- Berģu meliorācijas rekonstrukcija;
- transporta iegāde;
- veloceliņu tīkla attīstība;
- pludmaļu sakārtošanas un uzturēšanas darbi;
- u.c. darbi.

Sociālais budžets šajā gadā nemainīsies, saglabājot spēkā visus iedzīvotājiem pieejamos pabalstu veidus. Kā ļoti nozīmīgu atbalstu ģimenēm ar bērniem, varu minēt piešķirtās apmaksātās pusdienas visiem izglītības iestāžu audzēkņiem.

Domes deputāti joprojām lemj par atbalstu mūsu novada sportistiem, dejotājiem, dziedātājiem, kuri ar godu pārstāv novadu gan Dziesmu un deju svētkos, gan olimpiādēs, gan festivālos un konkursos šeit un arī tālu aiz Latvijas robežām.

Kultūras centrs “Berģi” ieplānojis priecēt iedzīvotājus ar pasākumiem dažādām vecuma grupām, īpaši pašiem mazākiem un senioriem.

Jāuzsver, ka šogad ir īpašs gads – mūsu mīļajai Latvijai 100. Vēlos aicināt aktīvi iesaistīties 100gades pasākumus gan novadā, gan valstī kopumā un ja izdosies plānotais, mūsu novads izskatīsies aiz vien svinīgāks. Arī par drošību tiek domāts vairāk, ieplānotie darbi liecina, ka cilvēkiem ar sliktiem nolūkiem mūsu novadā būs grūti – Pašvaldības policija turpmāk strādās 6 personu sastāvā no plkst. 9.00 līdz 24.00, arī sestdienās un svētdienās. Turpināsim videonovērošanas sistēmas attīstību, uzstādot jaunas videonovērošanas kameras, veicot 24/7 monitoringu.

Arī šogad, izsaku pateicību visiem Garkalnes novada iedzīvotājiem par aktīvu līdzdalību novada dzīvē, izsakot viedokli, priekšlikumus novada attīstībai, domes priekšsēdētājam Mārtiņam Gunāram Bauzem-Krastiņam un 14 novada deputātiem par uz nākotni balstīta vienota budžeta apstiprināšanu un visiem kolēģiem par sadarbību!

Finanšu direktore Ilesa Abarri

GARKALNES NOVADS

Pašvaldība

Par Garkalnes novadu

Garkalnes novada ģerbonis

Garkalnes pasts

Pašvaldības policija

Pašvaldības uzņēmumi

Garkalnes baznīca

Berģu draudze

Uzziņas un pakalpojumi

Nodokļu maksātāja pienākumi

Valsts karogs jāizkar

Viegli lasīt

facebook twitter youtube

CEĻOTĀJIEM

Novada karte

Veloceliņš

Kas ir Zaļā vārna?

Jaunsudrabiņa piemiņas istaba

Jaunsudrabiņa izziņu taka

Namdara Darbnīca

Upesrūķi

Vulfas kundze

DRĪZUMĀ

Sestdiena, 27. aprīlis
Koncerts "Ar pavasari sirdī"

Sestdiena, 11. maijs
Koncerts "Ceļojums uz "MaRiRiGreRa" salu"

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Krāšņu mūrnieks ,Murejam un remontejam krasns, plits. Valdis t.29131611

Pretputekļu apsorbents

Piedāvā darbu

AFIŠAS

plakāts
plakāts
plakāts

Visas afišas