GARKALNES NOVADA BŪVVALDE

Pirms nekustamā īpašuma iegādes Garkalnes novada teritorijā, lūdzu, vēršaties pašvaldības būvvaldē, lai noskaidrotu nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas un apbūves iespējas (īpaši pie Lielās Juglas upes, Krievupes, Tumšupes un Lielā Baltezera).

Pieņemšanas laiki:
pirmdiena 11:00 – 19:00
(pārtraukums no 13:00 – 14:00)
ceturtdiena 09:00 – 17:00
(pārtraukums no 13:00 – 14:00)
Tālrunis 6780 0916, 6780 0936

Kontakti
Veidlapas
Būvvaldes pakalpojumi
Maksas pakalpojumi
Teritorijas plānojums
Lokālplānojumi
Detālplānojumi
Būvvaldes lēmumi
Būvniecības ieceres iesniegumi

 


Kontakti

Būvvalde
Vadītājs
Jānis Dambis
6780 0916
Vadītāja vietniece – arhitekte
Aija Martinsone
6780 0916
Būvvaldes lietvedis
Kaspars Krūmiņš
6780 0935
Arhitekta palīdze
Felicita Kārkluvalka
6780 0935
Teritorijas plānotāja
Sandra Čakāne
6780 0915
Telpiskās attīstības plānotāja
Daiga Gruzīte
6780 0936
Inženierkomunikāciju inženieris
Kaspars Neilands
6780 0936
Būvinspektors
Imants Birze
6780 0917
Būvinspektora palīgs
Gints Blūmentāls
6780 0917
Ceļu inženieris
Ēriks Skujiņš
6780 0916
Nekustamā īpašuma daļa
Vadītājs
Aivars Laurs
6780 0922
Vadītāja vietniece,
zemes ierīkotāja Rūta Šmite
6780 0922
Nekustamā īpašuma speciālists
Armands Bērziņš
6780 0922
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore Marita Fedjaņina 6780 0926
Mežsaimniecības inženieris
Kaspars Šuikovskis
6780 0922

Maksas pakalpojumi

Garkalnes novada būvvaldes maksas pakalpojumi

Saistošie noteikumi

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu

Par saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanu sakarā ar euro ieviešanu

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Garkalnes novadā

Būvvaldes lēmumi

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Bukultu ci... (2018-08-17)
Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijas pl... (2018-08-07)
Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos gr... (2018-07-25)
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai a... (2018-07-05)
Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu G... (2018-06-11)
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma gro... (2018-06-11)
Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta publ... (2018-06-07)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu terit... (2018-06-06)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsāk... (2018-05-03)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teri... (2018-05-02)
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „M... (2018-05-02)
Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”,... (2018-04-16)
Paziņojums par Berģu ciema lokālplānojuma “Bitēnu ielas... (2018-04-05)
Paziņojums "Par daļas no zemes vienībām ar kadastra ... (2018-04-03)
Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos g... (2018-03-27)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsāk... (2018-03-09)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu terit... (2018-03-09)
Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”,... (2018-03-08)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publis... (2018-03-08)
Paziņojums par apbūves tiesības piešķiršanu daļai no z... (2018-02-12)
Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu S... (2017-12-05)
Paziņojums par detālplānojuma Elenburgas ielā 63, Upesc... (2017-11-10)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zeme... (2017-11-09)
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Andrēni”,... (2017-11-09)
Paziņojums par detālplānojuma projekta Skuķīšu ciemā pu... (2017-10-19)
Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”,... (2017-10-13)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu (2017-09-29)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Balte... (2017-09-08)
Paziņojums par detālplānojuma Airu ielā 1 grozījumu aps... (2017-09-06)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu terit... (2017-09-05)
Paziņojums par Garkalnes novada Upesciema nekustamā īpa... (2017-09-04)
Pašvaldības ielu iedalījums pēc kategorijām (2017-08-03)
Paziņojums par detālplānojuma Airu ielā 1, Baltezera c... (2017-07-20)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garka... (2017-07-11)
Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15, “Takas”, ... (2017-07-07)
Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu iel... (2017-07-06)
Paziņojums par detālplānojuma Elenburgas ielā 63, Upes... (2017-07-03)
Paziņojums par detālplānojuma “Vecbriezes” atcelšanu da... (2017-06-20)
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai a... (2017-06-15)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publis... (2017-06-14)
Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ... (2017-06-13)
Paziņojums par detālplānojuma “Šalkoņi”, Bukultu ciemā ... (2017-06-09)
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Bērzi”, i... (2017-06-07)
Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15 un “Takas”... (2017-06-06)
Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15 un “Takas”... (2017-05-13)
Paziņojums par detālplānojuma “Vec-Kauči” Baltezera ci... (2017-05-13)
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apsprie... (2017-04-26)
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apsprie... (2017-04-25)
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Andrēni” ... (2017-04-13)
Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ... (2017-04-12)
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apsprie... (2017-04-12)
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apsprie... (2017-04-10)
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apsprie... (2017-04-06)
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Mārtiņrožu... (2017-03-09)
Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ... (2017-02-17)
Paziņojums par detālplānojuma “Līčupes”, “Glūdas” grozī... (2017-02-07)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Balte... (2017-01-10)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Balte... (2017-01-10)
Paziņojums par detālplānojuma projekta Garkalnes ciemā ... (2017-01-05)
Paziņojums par detālplānojuma “Līčupes”, “Glūdas” grozī... (2016-12-29)
Paziņojums par detālplānojuma projekta Upesciemā zemes ... (2016-12-23)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu terit... (2016-12-14)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesc... (2016-12-12)
Par detālplānojuma atcelšanu Bukultu ciemā (2016-12-12)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Amatn... (2016-12-12)
Nodod nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Skuķīšo... (2016-12-07)
Publiskā apspriešana par sakaru torņa pārcelšanu uz nek... (2016-11-24)
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apsprie... (2016-11-08)
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apsprie... (2016-11-07)
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garka... (2016-10-04)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Pried... (2016-09-19)
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Vidzemes š... (2016-09-14)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Upesc... (2016-09-14)
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apsprie... (2016-09-08)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu... (2016-08-10)
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Skuķī... (2016-08-09)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Sunīš... (2016-08-03)
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģu ciem... (2016-07-05)
Paziņojums par detālplānojuma “Lilitas”, Berģu ciemā gr... (2016-07-04)
Paziņojums par detālplānojuma projekta Garkalnes ciemā ... (2016-06-16)
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienības “Takas” da... (2016-06-02)
Paziņojums par detālplānojuma “Lilitas”, Berģu ciemā g... (2016-05-30)
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģ... (2016-04-12)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publis... (2016-04-11)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Bukul... (2016-02-22)
Paziņojums par detālplānojuma projekta Berģu ciemā zeme... (2016-02-18)
Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apsprie... (2016-02-03)
Izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma t... (2016-01-15)
Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2... (2016-01-05)
Skuķīšos nodod nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienīb... (2015-12-07)
Sanāksme par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 201... (2015-11-16)
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģ... (2015-11-09)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu (2015-11-06)
Par zemes starpgabala nodošanu nomā Maksteniekos (2015-10-29)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Sunīš... (2015-10-07)
Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2... (2015-10-07)
Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Amat... (2015-09-22)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Berģu... (2015-09-17)
Sanāksme par detālplānojuma „Lejnieki” grozījumiem (2015-09-04)
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu (2015-09-01)
Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Balt... (2015-08-19)
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģu ciem... (2015-08-13)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspri... (2015-08-13)
Sanāksme par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 201... (2015-07-27)
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garka... (2015-07-16)
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģo... (2015-07-13)
Sanāksme par detālplānojumu Berģu ciemā (2015-06-08)
Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2... (2015-06-04)
Sanāksme par detālplānojumu Berģu ciemā (2015-06-02)
Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2... (2015-06-01)
Par zemes gabala atsavināšanu Berģos (2015-05-20)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstip... (2015-05-11)
Paziņojums par detālplānojuma izmaiņu projekta apstipri... (2015-05-11)
Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Sunī... (2015-05-06)
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu (2015-05-05)
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Bukultu ci... (2015-05-05)
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu (2015-04-20)
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģ... (2015-04-16)
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garka... (2015-04-10)
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2015-03-25)
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģo... (2015-02-17)
Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2... (2015-02-16)
Pirms nekustamo īpašumu pirkšanas Garkalnes novadā (2015-01-29)
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai a... (2015-01-16)
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu b... (2015-01-15)
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Buku... (2015-01-09)

Būvvaldes lēmumu arhīvs

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Šodien

Svētdiena, 19. augusts
Starptautiskās atklātās īru deju sacensības

Drīzumā

Sestdiena, 25. augusts
Muzikāls sporta sarīkojums "BadminTonis"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts