GARKALNES NOVADA BŪVVALDE

Pirms nekustamā īpašuma iegādes Garkalnes novada teritorijā, lūdzu, vēršaties pašvaldības būvvaldē, lai noskaidrotu nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas un apbūves iespējas (īpaši pie Lielās Juglas upes, Krievupes, Tumšupes un Lielā Baltezera).

Pieņemšanas laiki:
pirmdiena 11:00 – 19:00
(pārtraukums no 13:00 – 14:00)
ceturtdiena 09:00 – 17:00
(pārtraukums no 13:00 – 14:00)
Tālrunis 6780 0916, 6780 0936

Kontakti
Veidlapas
Būvvaldes pakalpojumi
Maksas pakalpojumi
Teritorijas plānojums
Lokālplānojumi
Detālplānojumi
Būvvaldes lēmumi
Būvniecības ieceres iesniegumi

 


Kontakti

Būvvalde
Vadītājs
Jānis Dambis
6780 0916
Vadītāja vietniece – arhitekte
Aija Martinsone
6780 0916
Būvvaldes lietvedis
Kaspars Krūmiņš
6780 0935
Arhitekta palīdze
Felicita Kārkluvalka
6780 0935
Teritorijas plānotāja
Sandra Čakāne
6780 0915
Telpiskās attīstības plānotāja
Daiga Gruzīte
6780 0936
Inženierkomunikāciju inženieris
Kaspars Neilands
6780 0936
Būvinspektors
Imants Birze
6780 0917
Būvinspektora palīgs
Gints Blūmentāls
6780 0917
Ceļu inženieris
Ēriks Skujiņš
6780 0916
Nekustamā īpašuma daļa
Vadītājs
Aivars Laurs
6780 0922
Vadītāja vietniece,
zemes ierīkotāja Rūta Šmite
6780 0922
Nekustamā īpašuma speciālists
Armands Bērziņš
6780 0922
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore Marita Fedjaņina 6780 0926
Mežsaimniecības inženieris
Kaspars Šuikovskis
6780 0922

Maksas pakalpojumi

Garkalnes novada būvvaldes maksas pakalpojumi

Saistošie noteikumi

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu

Par saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanu sakarā ar euro ieviešanu

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Garkalnes novadā

Būvvaldes lēmumi

Paziņojums par lokālplānojuma Sunīšu ielas un Kaiceles ielas savienojums līdz Mārtiņrožu ielai sarkanās līnijas un pašvaldības nozīmes ielu statusa piešķiršanai Sunīšu ciemā izstrādes uzsākšanu (2019-01-11)
Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Mārtiņrožu ielai, Sunīšu ciemā izstrādes uzsākšanu (2019-01-11)
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā (2018-12-12)
Paziņojums par Upesciema lokālplānojuma “Pērļu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu (2018-12-11)
Paziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publisko apspriešanu (2018-12-07)
Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu (2018-11-09)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2018-11-08)
Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta publisko apspriešanu Priedkalnē (2018-10-19)
Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2018-09-28)
Paziņojums par detālplānojuma Kungu ielā 19, Upesciemā pilnveidotā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2018-09-13)
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Bukultu ciemā (2018-08-17)
Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publisko apspriešanu (2018-08-07)
Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos grozījumu apstiprināšanu (2018-07-25)
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai (2018-07-05)
Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Garkalnes ciemā (2018-06-11)
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Dzīpari”, Upesciemā apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 21 “Lokālplānojums zemes vienībai “Dzīpari” izdošanu” (2018-06-11)
Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta publisko apspriešanu Upesciemā (2018-06-07)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Taku ielā 15, Taku ielā 21, Berģos (2018-06-06)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2018-05-03)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Iesalnieki”, Upesciemā (2018-05-02)
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Mājiņas”, izstrādes uzsākšanu (2018-05-02)
Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2018-04-16)
Paziņojums par Berģu ciema lokālplānojuma “Bitēnu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu (2018-04-05)
Paziņojums "Par daļas no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8060 004 0551 un 8060 004 1396 nodošanu nomā" (2018-04-03)
Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izskatīšanas sanāksmi (2018-03-27)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2018-03-09)
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībās „Jaunliepiņas” un “Amatnieki”, Sunīšos (2018-03-09)
Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu (2018-03-08)
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā (2018-03-08)
Paziņojums par apbūves tiesības piešķiršanu daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 004 1207 (2018-02-12)

Būvvaldes lēmumu arhīvs

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 2. marts
Jauktā kora "Garkalne" 5 gadu jubilejas koncerts
Piektdiena, 8. marts
Melo-M “Maģiskā Radio tūre”
Piektdiena, 22. marts
Filma "Tēvs nakts"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts