Būvvaldes lēmumu arhīvs

Būvniecības ieceres iesniegumi
• Saņemtie būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas: 2014 | 2013
• Saņemtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi un pieņemtie lēmumi:
2014 | 2013


Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Mārtiņrožu ielai, Sunīšu ciemā izstrādes uzsākšanu (2019-01-11)

Paziņojums par lokālplānojuma Sunīšu ielas un Kaiceles ielas savienojums līdz Mārtiņrožu ielai sarkanās līnijas un pašvaldības nozīmes ielu statusa piešķiršanai Sunīšu ciemā izstrādes uzsākšanu (2019-01-11)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā (2018-12-12)

Paziņojums par Upesciema lokālplānojuma “Pērļu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu (2018-12-11)

Paziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publisko apspriešanu (2018-12-07)

Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu (2018-11-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2018-11-08)

Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta publisko apspriešanu Priedkalnē (2018-10-19)

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2018-09-28)

Paziņojums par detālplānojuma Kungu ielā 19, Upesciemā pilnveidotā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2018-09-13)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Bukultu ciemā (2018-08-17)

Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publisko apspriešanu (2018-08-07)

Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos grozījumu apstiprināšanu (2018-07-25)

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai (2018-07-05)

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Dzīpari”, Upesciemā apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 21 “Lokālplānojums zemes vienībai “Dzīpari” izdošanu” (2018-06-11)

Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Garkalnes ciemā (2018-06-11)

Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta publisko apspriešanu Upesciemā (2018-06-07)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Taku ielā 15, Taku ielā 21, Berģos (2018-06-06)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2018-05-03)

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Mājiņas”, izstrādes uzsākšanu (2018-05-02)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Iesalnieki”, Upesciemā (2018-05-02)

Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2018-04-16)

Paziņojums par Berģu ciema lokālplānojuma “Bitēnu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu (2018-04-05)

Paziņojums "Par daļas no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8060 004 0551 un 8060 004 1396 nodošanu nomā" (2018-04-03)

Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izskatīšanas sanāksmi (2018-03-27)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībās „Jaunliepiņas” un “Amatnieki”, Sunīšos (2018-03-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2018-03-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā (2018-03-08)

Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu (2018-03-08)

Paziņojums par apbūves tiesības piešķiršanu daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 004 1207 (2018-02-12)

Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Skuķīšu ciemā (2017-12-05)

Paziņojums par detālplānojuma Elenburgas ielā 63, Upesciemā grozījumu apstiprināšanu (2017-11-10)

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Andrēni”, Berģos izstrādes atcelšanu (2017-11-09)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Andrēni”, Berģos (2017-11-09)

Paziņojums par detālplānojuma projekta Skuķīšu ciemā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-10-19)

Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-10-13)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu (2017-09-29)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Baltezera ciemā (2017-09-08)

Paziņojums par detālplānojuma Airu ielā 1 grozījumu apstiprināšanu (2017-09-06)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Lejaszeiberliņi”, Priedkalnē (2017-09-05)

Paziņojums par Garkalnes novada Upesciema nekustamā īpašuma “Dzīpari” lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu (2017-09-04)

Pašvaldības ielu iedalījums pēc kategorijām (2017-08-03)

Paziņojums par detālplānojuma Airu ielā 1, Baltezera ciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-07-20)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes novada lauku teritorijā un Upesciemā (2017-07-11)

Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15, “Takas”, Berģos pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu (2017-07-07)

Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu (2017-07-06)

Paziņojums par detālplānojuma Elenburgas ielā 63, Upesciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-07-03)

Paziņojums par detālplānojuma “Vecbriezes” atcelšanu daļā un saistošo noteikumu izdošanu (2017-06-20)

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai Bukultu ciemā (2017-06-15)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Baltezera ciemā (2017-06-14)

Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 8 “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” izdošanu (2017-06-13)

Paziņojums par detālplānojuma “Šalkoņi”, Bukultu ciemā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-06-09)

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Bērzi”, izstrādes uzsākšanu (2017-06-07)

Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15 un “Takas”, Berģu ciemā pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-06-06)

Paziņojums par detālplānojuma “Vec-Kauči” Baltezera ciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-05-13)

Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15 un “Takas”, Berģos pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu (2017-05-13)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā (pagarināts apspriešanas termiņš) (2017-04-26)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Baltezera ciemā (2017-04-25)

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Andrēni” izstrādes uzsākšanu (2017-04-13)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Upesciemā (2017-04-12)

Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi (2017-04-12)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā (2017-04-10)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Skuķīšu ciemā (2017-04-06)

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Mārtiņrožu ielā 81 izstrādes uzsākšanu (2017-03-09)

Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu (2017-02-17)

Paziņojums par detālplānojuma “Līčupes”, “Glūdas” grozījumu apstiprināšanu (2017-02-07)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Baltezera ciemā (2017-01-10)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Baltezera ciemā (2017-01-10)

Paziņojums par detālplānojuma projekta Garkalnes ciemā zemes vienībai „Jaunvenči” publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2017-01-05)

Paziņojums par detālplānojuma “Līčupes”, “Glūdas” grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2016-12-29)

Paziņojums par detālplānojuma projekta Upesciemā zemes vienībai Kungu ielā 19 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2016-12-23)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Dzīpari”, Upesciemā (2016-12-14)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Amatnieku ciemā (2016-12-12)

Par detālplānojuma atcelšanu Bukultu ciemā (2016-12-12)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2016-12-12)

Nodod nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Skuķīšos (2016-12-07)

Publiskā apspriešana par sakaru torņa pārcelšanu uz nekustamo īpašumu „Kalna-Spulles”, Upesciems, Garkalnes novads (2016-11-24)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Sunīšu ciemā (2016-11-08)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Garkalnes ciemā (2016-11-07)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā (2016-10-04)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Priedkalnē (2016-09-19)

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Vidzemes šosejā 19 projekta apstiprināšanu (2016-09-14)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Upesciemā (2016-09-14)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Upesciemā (2016-09-08)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā (2016-08-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Skuķīšu ciemā (2016-08-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Sunīšu ciemā (2016-08-03)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģu ciemā zemes vienības “Takas” daļai (2016-07-05)

Paziņojums par detālplānojuma “Lilitas”, Berģu ciemā grozījumu apstiprināšanu (2016-07-04)

Paziņojums par detālplānojuma projekta Garkalnes ciemā zemes vienībai Vidzemes šosejā 19 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2016-06-16)

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienības “Takas” daļai, Berģu ciemā projekta pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2016-06-02)

Paziņojums par detālplānojuma “Lilitas”, Berģu ciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2016-05-30)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģos (2016-04-12)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Berģu ciemā (2016-04-11)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Bukultu ciemā (2016-02-22)

Paziņojums par detālplānojuma projekta Berģu ciemā zemes vienības “Takas” daļai publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci (2016-02-18)

Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu (2016-02-03)

Izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma tehniskais projekts (2016-01-15)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 10 izdošanu (2016-01-05)

Skuķīšos nodod nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību (2015-12-07)

Sanāksme par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumiem (2015-11-16)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģos (2015-11-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu (2015-11-06)

Par zemes starpgabala nodošanu nomā Maksteniekos (2015-10-29)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Sunīšu ciemā (2015-10-07)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu (2015-10-07)

Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Amatniekos (2015-09-22)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Berģu ciemā (2015-09-17)

Sanāksme par detālplānojuma „Lejnieki” grozījumiem (2015-09-04)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu (2015-09-01)

Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Baltezerā (2015-08-19)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu (2015-08-13)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģu ciemā (2015-08-13)

Sanāksme par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumiem (2015-07-27)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnē (2015-07-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos (2015-07-13)

Sanāksme par detālplānojumu Berģu ciemā (2015-06-08)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju (2015-06-04)

Sanāksme par detālplānojumu Berģu ciemā (2015-06-02)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju (2015-06-01)

Par zemes gabala atsavināšanu Berģos (2015-05-20)

Paziņojums par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Berģos (2015-05-11)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Sunīšu ciemā (2015-05-11)

Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Sunīšos (2015-05-06)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Bukultu ciemā (2015-05-05)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu (2015-05-05)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu (2015-04-20)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā (2015-04-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā (2015-04-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2015-03-25)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos (2015-02-17)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pirmās redakcijas publisko apspriešanu (2015-02-16)

Pirms nekustamo īpašumu pirkšanas Garkalnes novadā (2015-01-29)

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai (2015-01-16)

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu turpmāk veiks SIA „GEO:REG” (2015-01-15)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Bukultu ciemā (2015-01-09)

Par zemes gabala atsavināšanu (2014-12-18)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2014-12-10)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā (2014-12-04)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Sunīšu ciemā (2014-11-10)

Par detālplānojuma „Galotnes” Upesciemā atcelšanu (2014-10-31)

Par detālplānojuma „Zvaigznīši” Baltezerā izstrādes pārtraukšanu (2014-10-31)

Par detālplānojuma „Mazā Lapu iela” Berģos izstrādes pārtraukšanu (2014-10-31)

Par detālplānojuma „Lietus ielā 15, Lietus ielā 17 un „Zālīši”” Berģos izstrādes pārtraukšanu (2014-10-31)

Par saistošo noteikumu pieņemšanu (2014-10-31)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultos (2014-10-31)

Par zemes gabala atsavināšanu Berģos (2014-10-30)

Par zemes starpgabala atsavināšanu Berģos (2014-10-07)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-10-06)

Akceptētie būvprojekti (2014-09-24)

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2014-09-23)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-09-17)

Akceptētie būvprojekti (2014-09-15)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-09-05)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-08-28)

Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas (2014-08-11)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā (2014-08-11)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu lauku teritorijā (2014-08-07)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Priedkalnē (2014-08-05)

Akceptētie būvprojekti un izsniegtās būvatļaujas (2014-07-18)

Akceptētie būvprojekti (2014-06-17)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā (2014-06-13)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu (2014-06-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2014-06-06)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Sunīšos (2014-06-06)

Akceptētie būvprojekti (2014-05-21)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Upesciemā (2014-05-14)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Berģu ciemā (2014-05-08)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Langstiņu ciemā (2014-05-08)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Bukultos (2014-04-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos (2014-04-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2014-04-16)

2014. gadā izsniegtās būvatļaujas (2014-04-15)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Upesciemā (2014-04-09)

Akceptētie būvprojekti (2014-04-04)

2014. gadā izsniegtās būvatļaujas (2014-03-25)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Upesciemā (2014-03-18)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Berģu ciemā (2014-03-07)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Langstiņu ciemā (2014-03-07)

Akceptētie būvprojekti (2014-03-03)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Langstiņu ciemā (2014-02-05)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Berģu ciemā (2014-01-31)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2014-01-31)

2014. gadā izsniegtās būvatļaujas (2014-01-28)

Informatīvais ziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam un attīstības programmu 2013.-2019. gadam (2014-01-27)

Par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr. 26 izdošanu (2014-01-09)

Akceptētie būvprojekti (2014-01-02)

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā (2013-12-01)

Akceptētie būvprojekti (2013-11-29)

Paziņojums par sabiedrības iepazīstināšanu ar Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam galīgo redakciju (2013-11-26)

Akceptētie būvprojekti (2013-11-07)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu (2013-10-22)

Apkopoti sabiedriskās aptaujas rezultāti (2013-10-15)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Langstiņu ciemā (2013-10-15)

Akceptētie būvprojekti (2013-10-02)

Akceptētie būvprojekti (2013-09-24)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā (2013-09-23)

Aptauja par zemes gabala nodošanu nomā (2013-09-20)

Akceptētie būvprojekti (2013-09-18)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2013-09-13)

Aptauja par mikroautobusa maršruta galapunktiem (2013-09-04)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā (2013-08-27)

1. redakcija Garkalnes novada teritorijas plānojumam 2013.–2024. gadam un Vides pārskatam (2013-07-29)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu (2013-07-18)

Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcijas Berģos publiskā apspriešana (2013-07-09)

Noslēgusies aptauja – ideju konkurss „Par ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos” (2013-06-16)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā (2013-05-07)

Iedzīvotāju aptauja par atklātā skiču konkursa „Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija” vislabāko priekšlikumu (2013-04-30)

Iedzīvotāju aptauja par ideju konkursa „Ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos” vislabāko priekšlikumu (2013-04-30)

Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Sunīšos (2013-03-26)

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģos (2013-03-20)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2013-02-25)

Atklāts skiču konkurss: Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija (2013-02-15)

Aptauja – ideju konkurss: Par ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos (2013-02-15)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2013-02-06)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2013-01-03)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2013-01-03)

Paziņojums par detālplānojuma „Lejnieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu ciemā „Baltezers” (2012-12-12)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-12-11)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā (2012-11-12)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-10-31)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Berģu ciemā (2012-10-09)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-10-07)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-08-31)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultos (2012-08-20)

Paziņojumi par detālplānojumiem (2012-08-09)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-08-01)

Mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecības publiskā apspriešana (2012-07-26)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-07-04)

Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu Upesciemā (2012-06-10)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Berģu ciemā (2012-06-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā (2012-06-08)

AP un TP izstrādātāju tikšanās ar iedzīvotājiem (2012-06-05)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-06-04)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-05-28)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ciemā Bukulti (2012-05-21)

Par detālplānojuma apstiprināšanu ciemā „Baltezers” (2012-05-09)

Izsniegtās būvatļaujas (2012-04-24)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu ciemā Baltezers (2012-04-23)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā (2012-04-19)

Par detālplānojumu „Līgotnes”, „Zemzari” ciemā Bukulti (2012-04-19)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-04-12)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-03-04)

Informācija par Garkalnes novada Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma izstrādes tematisko darba grupu – ideju darbnīcu sanāksmēm (2012-03-01)

Aptauja par Garkalnes novada attīstības programmu (2012-02-26)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2012-02-20)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu ciemā „Baltezers” (2012-02-03)

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-02-01)

Par detālplānojumu apstiprināšanu ar Garkalnes novada Domes saistošajiem noteikumiem (2012-01-25)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2012-01-09)

Iedzīvotāju aptauja par atklātā ainavu arhitektūras metu konkursa “Priežu mežs “TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai” vislabāko priekšlikumu (2011-12-20)

Dzīve uz ūdens... romantiski? (2011-12-19)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-12-12)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ciemā Berģi (2011-12-09)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu ciemā „Baltezers” (2011-12-06)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu ciemā Baltezers (2011-11-30)

Jautājumi/Atbildes par ainavu arhitektūras metu konkursu „Priežu mežs „TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai (2011-11-29)

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2011-11-16)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-11-04)

Uzaicinājums ideju konkursa „Priežu mežs „Takas” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai” dalībniekiem uz tikšanos (2011-11-01)

Bukultu maģistrāle (2011-10-25)

Priežu mežs “TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai (2011-10-17)

Apkopoti sabiedriskās aptaujas rezultāti (2011-10-10)

Par detālplānojuma apstiprināšanu (2011-10-05)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-10-03)

LMT bāzes stacijas būvniecības ieceres publiska apspriešana (2011-09-21)

Par detālplānojuma apstiprināšanu (2011-09-05)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-09-04)

Gājēju pārejas būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana (2011-08-25)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-08-03)

Trīs sporta laukumu būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana (2011-07-22)

Detālplānojumu izstrāde (2011-07-18)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-07-02)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-06-02)

Detālplānojumu sabiedriskā apspriešana un apstiprināšana (2011-05-05)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-05-02)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-04-04)

Detālplānojumu apstiprināšana un grozījumi (2011-03-31)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-03-07)

Detālplānojumu sabiedriskā apspriešana (2011-02-23)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-02-17)

Par detālplānojumu ciemā „Amatnieki” (2011-02-16)

Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi (2011-01-17)

Paziņojums par teritorijas Rīgā, Brīvības gatves un Jaunciema gatves krustojumā detālplānojuma 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu (2010-12-28)

Par detālplānojumu Upesciemā (2010-12-27)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2010-10-22)

Parka Saulstaru ielā 2, Bukultos labiekārtojuma priekšlikuma sabiedriskā apspriešana turpinās (2010-09-16)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2010-09-11)

Cirsmas izsole (2010-09-03)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2010-08-25)

Parka labiekārtojuma priekšlikums – sabiedriskā apspriešana (2010-08-19)

Paziņojumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (2010-08-12)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu (2010-06-09)

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā (2010-05-10)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultu ciemā (2010-04-13)

Par detālplānojumu Skuķīšu un Bukultu ciemā (2010-04-07)

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā (2010-03-19)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu (2010-03-11)

Paziņojums par detālplānojumu sabiedrisko apspriešanu (2010-02-18)

Par detālplānojuma „Ruduļi”, „Mirdzas”, „Asni” apstiprināšanu (2010-02-11)

Par teritorijas plānojumu (2010-01-16)

Par detālplānojuma uzsākšanu (2009-12-15)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju (2009-10-05)

Jaunais Garkalnes novada teritorijas plānojums apstājies (2009-09-01)

Par Rīgas aglomerācijas trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekta sabiedrisko apspriešanu (2009-06-05)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju (2009-05-12)

Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojumu 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu (2009-02-13)

Informācija par Garkalnes novada attīstības dokumentiem (2008-12-22)

Prasības būvatļaujas saņemšanai (2008-09-22)

Informācija par trokšņa stratēģisko karti (2008-02-22)

Garkalnes novada teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam (2008-02-20)

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 2. marts
Jauktā kora "Garkalne" 5 gadu jubilejas koncerts
Piektdiena, 8. marts
Melo-M “Maģiskā Radio tūre”
Piektdiena, 22. marts
Filma "Tēvs nakts"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts