Detālplānojumi


Detālplānojumu karte

Apstiprināti detālplānojumi
Ābeļdārzs
Airu iela 1 (izmaiņu projekts)
Amatnieku iela 10 un 11 (izmaiņu projekts)
Augšvimbas
Bebri
Bērziņkalns
Briežu iela
Briežu iela (izmaiņu projekts)
Kungu iela 17
Lapu iela 19A
Lielā Jūgezera mežs
Lejnieki (grozījumi)
Lejnieki (grozījumi)
Līčupes, Glūdas (grozījumi)
Lietus iela 15 un „Takas”
Lilitas (grozījumi)
Lilitas grozījumi (Briežu ielā 7)
Mārsili 1., 2. un 3. zemes gabals (izmaiņu projekts)
Mētras
Padebeši (grozījumi)
Saulespriedes (izmaiņu projekts)
Silarāji
Stārķi
Šleseri
Takas (daļai)
Upmales 2. zemes gabals (grozījumi)
Vālodzes
Vidzemes šoseja 19
Virpuļi-Reinīši
Zālīši
Ziedu iela 35, 45, 65 un „Mašēni”
Detālplānojumi izstrādes stadijā
Elenburgas iela 63 (grozījumi)
Jauna ceļa pievienojuma valsts autoceļam P3 (Garkalne - Alauksts) izveidei
Jaunvenči
Krastmalas un Gulbju iela
Kungu iela 19
Šalkoņi

Spēkā esošie detālplānojumi, kas daļēji atrodas applūstošā teritorijā

Uzmanību!
Atbilstoši Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 388. punktam 2. pielikumā minētie detālplānojumi ir īstenojami, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem saistošajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
SludinājumiDrīzumā

Sestdiena, 29. aprīlis
Starptautiskas sporta zirgu rikšotāju sacensības
Svētdiena, 30. aprīlis
Izrāde bērniem "Toms pret Superpelēm"
Piektdiena, 12. maijs
Koncerts "Jo Tu esi man blakus"