Būvniecības ieceres iesniegumi

Meklēt pēc būvniecības vietas vai nosaukuma:
Žoga jaunbūve, Sofijas iela 26, Berģi, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Elektrības apgādes pieslēguma ierīkošana objektam "Sužu tornis", Suži, Garkalnes novads Paskaidrojuma raksts
Mazdārziņa ārējā elektroapgāde, Miera iela 1A, Suži, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Sofijas iela 15, Baltezers, Garkalnes novads Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Žoga pārbūve, Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Pakalniešu iela 8, Bukulti, Garkalnes novads Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka, Māras iela 62, Baltezers, Garkalnes novads Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Dārza mājas jaunbūve, Ledus iela 2A, Suži, Garkalnes novadsIesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Ārējā elektroapgāde , Vidzemes šoseja 22, Garkalne, Garkalnes novads Paskaidrojuma raksts
Ēkas nojaukšanas projekts , "Vecliepiņas", Sunīši, Garkalnes novads Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Dzīvojamās mājas pārbūves, garāžas, lapenes un nojumes izmaiņu projekts, Liedaga iela 20, ...Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Viena dzīvokļa dzīvojamā māja , Ābeļu iela 58, Amatnieki, Garkalnes novads Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Elektroapgādes ārējie tīkli, Dīķa iela 1A, Sunīši, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas gāzes pievads un iekšvadi, Cepļu ceļš 8, Garkalnes novadsApliecinājuma karte
Dvīņu mājas jaunbūve, Garā jūdze 10, Upesciems, Garkalnes novads Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve, Māras iela 33, Baltezers, Garkalnes novads...Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Pagaidu grunts novietne piebraucamo ceļu izbūvei, "Klūgas", Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Saules iela 28A, Garkalne, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Ēkas gāzes apgāde, Skolas iela 10, Upesciems, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Vidus iela 14, Garkalne, Garkalnes novadsIesniegums + būvprojekts min. sastāvā
20kV GVL L-32 posma no A/st. 120 līdz b.9. pārbūvePaskaidrojuma raksts
Telekomunikāciju skapja elektroapgāde ST PR daļa,Rutku iela 19, Sunīši, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve, Kraujas iela 10, Baltezers, Garkalnes novadsApliecinājuma karte
Savrupmājas, auto nojumes un pirts jaunbūve, Pērļu iela 8, Upesciems, Garkalnes novads Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Veikala ēkas rietumu un ziemeļu fasādes vienkāršota atjaunošana, Siguldas šoseja 6, Berģi,...Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde, Griezes iela 13, Berģi, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas gāzes pievads, Atvaru iela 12, Bukulti, Garkalnes novadsApliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde,Elenburgas iela 82, Upesciems, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve, Ēnas iela 5, Upesciems, Garkalnes novads Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
0.4kV gaisvadu līnijas iznešana, Kaiceles iela 5, Sunīši, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Gāzes apgāde, Elenburgas iela 8A, Langstiņi, Garkalnes novadsApliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Tallinas iela 22, Baltezers, Garkalnes novadsIesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Priežmalas iela 3, Garkalne, Garkalnes novads Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Telekomunikāciju skapja elektroapgāde,Rutku iela 19, Sunīši, Garkalnes novads Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas un siltumnīcas nojaukšana, Lakstīgalu iela 1, Garkalne, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Mazēkas un žoga jaunbūve, Ēnas iela 3, Upesciems, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Mazēkas un žoga jaunbūve, Ēnas iela 5A, Upesciems, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve, Ziedu iela 4, Upesciems, Garkalnes novadsIesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Savrupmājas jaunbūve, Evijas iela 3, Bukulti, Garkalnes novads Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Dzīvojamo māju ārējā elektroapgāde, Sēņu iela 36 un 38, Garkalne, Garkalnes novads Paskaidrojuma raksts
Savrupmājas ārējā elektroapgāde, Muižas iela 2A, Bukulti, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Telekomunikāciju sakaru torņa jaunbūve, "Lielā Jūgezera mežš", Garkalnes novadsIesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Divu mazēku jaunbūve, Saules iela 5, Garkalne, Garkalnes novads Paskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas gāzes apgāde, Saktas iela 5, Berģi, Garkalnes novads Apliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas gāzes apgāde,Ezerparka iela 2, Beģi, Garkalnes novadsApliecinājuma karte
Dzīvojamās mājas gāzes apgāde, Saktas iela 7, Berģi, Garkalnes novads Apliecinājuma karte
Īpašuma ārējā elektroapgāde, Lielā zaļā iela 2, Garkalne, Garkalnes novads Paskaidrojuma raksts
Ielu apgaismojuma tīkla ārējā elektroapgāde, Saules iela 31A, Garkalne, Garkalnes novadsPaskaidrojuma raksts
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Ezermuižas iela 6, Berģi, Garkalnes novadsIesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Savrupmājas jaunbūve, Garā iela 12, Sunīši, Garkalnes novadsIesniegums + būvprojekts min. sastāvā

    Nākamie