Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Zvaigznīši, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas jaunbūve, Zvaigznīši, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
203/17 19.06.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-84/17-06-19
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-84/17-06-20
Ievietots: 20.06.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu