Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamā māja, Baltā iela 4, Bukulti, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamā māja, Baltā iela 4, Bukulti, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
126/17 08.05.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-58/17-05-08
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-58/17-05-11
Ievietots: 11.05.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 15.06.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 11.07.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu