Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Kaiceles iela 5, Sunīši, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas jaunbūve, Kaiceles iela 5, Sunīši, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
171/17 29.05.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-74/17-05-29
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-74/17-06-08
Ievietots: 08.06.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 19.10.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 02.01.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu