Būvniecības ieceres iesniegums
Ūdensvada un kanalizācijas maģistrālie tīkli, Sofijas un Mārsilu ielas. Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Ūdensvada un kanalizācijas maģistrālie tīkli, Sofijas un Mārsilu ielas. Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
155/17 25.05.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-65/17-05-25
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-65/17-05-25
Ievietots: 25.05.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 16.05.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 05.07.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
SludinājumiDrīzumā

Piektdiena, 27. oktobris
Koncerts "Zvaigznes debesīs..."
Piektdiena, 3. novembris
Kabarē "Ļubova Orlova. Dīva. PSRS"
Sestdiena, 4. novembris
Teātra izrāde "Kā kļūt par varoni?"