Būvniecības ieceres iesniegums
Pievadceļi apbūves kompleksā Mazais Baltezers Garkalnes novadā zemes gabaliem Mārsilu ielā un Sofijas ielā, Sofijas un Mārsilu ielas, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Pievadceļi apbūves kompleksā Mazais Baltezers Garkalnes novadā zemes gabaliem Mārsilu ielā un Sofijas ielā, Sofijas un Mārsilu ielas, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
173/17 29.05.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-76/17-05-29
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-76/17-05-29
Ievietots: 29.05.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu