Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās ēkas jaunbūve,Reķu sala 4, Upesciems, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās ēkas jaunbūve,Reķu sala 4, Upesciems, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
168/17 29.05.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-72/17-05-29
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-72/17-07-27
Ievietots: 29.05.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 25.08.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 25.09.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu