Būvniecības ieceres iesniegums
1.grupas rūpnieciski izgatavotas konteinertipa īslaicīgas lietošanas ēkas novietošana, "Magdalēnas", Upesciems, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta 1.grupas rūpnieciski izgatavotas konteinertipa īslaicīgas lietošanas ēkas novietošana, "Magdalēnas", Upesciems, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Novietošana
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
184/17 01.06.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Ievietots: 01.06.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts