Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvokļa Nr. 1 vienkārša atjaunošana, Vimbas, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvokļa Nr. 1 vienkārša atjaunošana, Vimbas, Garkalnes novads
Tips Apliecinājuma karte
Būvniecības veids Atjaunošana
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
142/17 17.05.17
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts