Būvniecības ieceres iesniegums
Dārza mājas jaunbūve, Jaunaudzes iela 1, Suži, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dārza mājas jaunbūve, Jaunaudzes iela 1, Suži, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
148/17 22.05.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-63/17-05-22
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-63/17-05-22
Ievietots: 22.05.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 29.05.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 29.05.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu