Būvniecības ieceres iesniegums
Ārējā ielu elektroapgāde 1.kārta,Mētru iela , Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Ārējā ielu elektroapgāde 1.kārta,Mētru iela , Baltezers, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
160/17 25.05.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu