Būvniecības ieceres iesniegums
Savrupmājas jaunbūve, Anetes iela 16, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Savrupmājas jaunbūve, Anetes iela 16, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
195/17-06-14
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-83/17-06-14
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-83/17-06-15
Ievietots: 14.06.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 19.01.2018.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 01.02.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts