Būvniecības ieceres iesniegums
Savrupmājas jaunbūve, Anetes iela 16, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Savrupmājas jaunbūve, Anetes iela 16, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
195/17-06-14
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-83/17-06-14
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-83/17-06-15
Ievietots: 14.06.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu