Būvniecības ieceres iesniegums
Mazēkas novietošana, Melleņu ielā 1A, Makstenieki, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Mazēkas novietošana, Melleņu ielā 1A, Makstenieki, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Novietošana
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
398/17 23.11.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Ievietots: 23.11.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 08.02.2018.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 08.02.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts