Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Ādažu iela 91, Bukulti, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas jaunbūve, Ādažu iela 91, Bukulti, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
437/17 28.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-179/17-12-28
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-179/17-12-28
Ievietots: 28.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu