Būvniecības ieceres iesniegums
"Sakņu pagraba" pārbūve, "Sakņu pagrabs", Upesciems, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta "Sakņu pagraba" pārbūve, "Sakņu pagrabs", Upesciems, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Pārbūve
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
436/17 27.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-178/17-12-27
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-178/17-12-28
Ievietots: 28.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 26.02.2018.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 26.04.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts