Būvniecības ieceres iesniegums
"Sakņu pagraba" pārbūve, "Sakņu pagrabs", Upesciems, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta "Sakņu pagraba" pārbūve, "Sakņu pagrabs", Upesciems, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Pārbūve
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
436/17 27.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-178/17-12-27
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-178/17-12-28
Ievietots: 28.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu