Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas un pirts pārbūve, Laimas iela 20, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas un pirts pārbūve, Laimas iela 20, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Pārbūve
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
427/17-12-15
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-176/17-12-15
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu