Būvniecības ieceres iesniegums
Savrupmājas jaunbūve, Viļņu iela 1, Bukulti, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Savrupmājas jaunbūve, Viļņu iela 1, Bukulti, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
438/17 28.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-181/17-12-28
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-181/17-12-28/ 18-01-11
Ievietots: 28.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 31.05.2018.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 04.06.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts