Būvniecības ieceres iesniegums
Savrupmājas jaunbūve, Viļņu iela 1, Bukulti, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Savrupmājas jaunbūve, Viļņu iela 1, Bukulti, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
438/17 28.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-181/17-12-28
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-181/17-12-28/ 18-01-11
Ievietots: 28.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu