Būvniecības ieceres iesniegums
Lielā Baltezera krasta gultnes padziļināšana un laivu piestātnes ierīkošana, "Dzelmes", Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Lielā Baltezera krasta gultnes padziļināšana un laivu piestātnes ierīkošana, "Dzelmes", Baltezers, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
93/18 11.04.2018
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-43/18-04-11
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-43/18-04-12
Ievietots: 12.04.2018.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 12.04.2018.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts