Būvniecības ieceres iesniegums
Saimniecības ēkas jaunbūve, Lapu iela 2A, Berģi, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Saimniecības ēkas jaunbūve, Lapu iela 2A, Berģi, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
426/17-12-15
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-175/17-12-15
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-175/17-12-15
Ievietots: 15.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 18.12.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 04.01.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts