Būvniecības ieceres iesniegums
Gāzesvada katodstacijas iekārtas KS-159 pārbūve, Līču iela, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Gāzesvada katodstacijas iekārtas KS-159 pārbūve, Līču iela, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Pārbūve
Būvvaldes
lēmums
Akcepta numurs
un datums
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu