Būvniecības ieceres iesniegums
Gāzesvada katodstacijas iekārtas KS-159 pārbūve, Līču iela, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Gāzesvada katodstacijas iekārtas KS-159 pārbūve, Līču iela, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Pārbūve
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
27/18 09.02.2018
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Ievietots: 09.02.2018.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 04.06.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts