Būvniecības ieceres iesniegums
Reklāmas izkārtnes izvietošana, Sēņu iela 10, Garkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Reklāmas izkārtnes izvietošana, Sēņu iela 10, Garkalne, Garkalnes novads
Tips Iesniegums
Būvniecības veids Novietošana
Būvvaldes
lēmums
Saskaņots
Akcepta numurs
un datums
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts