Būvniecības ieceres iesniegums
Sadzīves kanalizāciju tīklu paplašināšana Garkalnes novada Bukultos un Ādažu novadā.

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Sadzīves kanalizāciju tīklu paplašināšana Garkalnes novada Bukultos un Ādažu novadā.
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Saskaņots
Akcepta numurs
un datums
342/18 05.10.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-148/17-09-28/1
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-148/17-10-05
Ievietots: 05.10.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts