Būvniecības ieceres iesniegums
Savrupmāja un saimniecības ēka (pirts), Caunu iela 6, Berģi, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Savrupmāja un saimniecības ēka (pirts), Caunu iela 6, Berģi, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
143/17 18.05.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-62/17-05-17
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-62/17-05-18
Ievietots: 18.05.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts