Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Māras iela 56, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas jaunbūve, Māras iela 56, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
131/17 15.05.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-60/17-05-15
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-60/17-05-22
Ievietots: 22.05.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 01.08.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 17.08.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu