Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās ēkas jaunbūve, Mārsilu iela 37, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās ēkas jaunbūve, Mārsilu iela 37, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
104/17 19.04.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-52/17-04-19
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-52/17-08-06
Ievietots: 19.04.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 16.10.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 14.11.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu