Būvniecības ieceres iesniegums
Motortransporta uzglabāšanas darbnīcas jaunbūve, Stirnu iela 4, Berģi, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Motortransporta uzglabāšanas darbnīcas jaunbūve, Stirnu iela 4, Berģi, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
190/17 08.06.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-82/17-06-08
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-82/17-06-08
Ievietots: 08.06.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 08.06.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 13.07.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu