Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvokļa pārbūve, Kārklu iela 3-1, Upesciems, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvokļa pārbūve, Kārklu iela 3-1, Upesciems, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Pārbūve
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
112/17 24.04.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-55/17-04-24
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-55/17-05-08
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 11.05.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts