Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Graudiņu iela 24, Garkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas jaunbūve, Graudiņu iela 24, Garkalne, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
128/17 10.05.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-59/17-05-10
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-59/17-05-15
Ievietots: 15.05.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 15.05.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 18.05.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu