Lokālplānojumi

Apstiprināti
lokālplānojumi

Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas
Dzīpari
Lokālplānojumi izstrādes stadijā
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts