Lokālplānojums
"Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas"

1_Paskaidrojuma raksts_Martinrozu iela.pdf (4.5 MB)
2_Grafiska dala_Martinrozu_iela.zip (25.6 MB)
3_TIAN_Martinrozu iela.pdf (549.9 kB)
GND_lemums_31.01.2017_2_2.pdf (454.6 kB)