Būvniecības ieceres iesniegums
Savrupmājas jaunbūve, Vecdumbrāju iela 10, Upesciems, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Savrupmājas jaunbūve, Vecdumbrāju iela 10, Upesciems, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
169/17 29.05.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-73/17-05-29
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-73/17-05-29
Ievietots: 29.05.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 29.05.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 14.07.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1012