Būvniecības ieceres iesniegums
Vidēja spiediena sadales gāzes vads, Garā jūdze, Berģi, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Vidēja spiediena sadales gāzes vads, Garā jūdze, Berģi, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
82/19 21.03.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-47/19-03-21
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-47/19-03-21
Ievietots: 21.03.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 21.03.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 09.07.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1743