Būvniecības ieceres iesniegums
Iela un inženiertīkli, Mazā Meža iela, Garkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Iela un inženiertīkli, Mazā Meža iela, Garkalne, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
352/19 11.11.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-164/19-11-11
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-164/19-11-11
Ievietots: 11.11.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 31.03.2020.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 28.05.2020.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=2064