Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamā ēka, Minsteres iela 7, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamā ēka, Minsteres iela 7, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
363/19 27.11.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-166/19-11-27
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-166/19-11-28
Ievietots: 28.11.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=2089