Senioru klubiņa "Strauts" atklāšanas svētki
07.09.2012


© Eduards Porietis

Zaļā lapu vainagā kā krelles mirdz sarkanie pīlādžu ķekari, tas ir laiks, kad Pensionāru padome katru gadu aicina ciemos. Prieks dubultīgs, jo 7. septembrī savas durvis vēra senioru klubiņa pagrabiņš.

Agri no rīta ieradās saposušies kungi un dāmas. Dzirkstīja smaidi un humors, gaisā virmoja prieks. Ar milzīgu ziedu grozu ieradās Aina Daugaviņa ar Džudijas kundzi – šie ziedi kā pateicība tiem, kas sagādāja senioriem šīs klubiņa telpas. Pulkstenis tuvojas vienpadsmitiem – visi satraukti, jo tika gaidīta klubiņa atklāšana. Viesus sveica Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš. Tika pārgriezta tradicionālā lenta. Viesi apskatījās klubiņa telpas – skaistas, mājīgas, gaumīgi iekārtotas.

Pēc tam viesi tika aicināti uz Domes mazo zāli, kur pārsteigums sekoja pārsteigumam. "Strauta" dziedātājas sveica domniekus ar dziesmu, kuras vārdos izskanēja pateicība Domei par labajiem darbiem senioru labā, kā arī laba vēlējumiem senioru turpmākiem darbiem.

Anita un Kārli Bružuki bija sagādājuši neaizmirstamu pārsteigumu visiem tiem senioriem, kuri nepārtraukti piedalās visās novada sabiedriskajās aktivitātēs personīgi un ar saviem kolektīviem. Tās bija keramikas krūzītes ar šo cilvēku vārdiem un fotogrāfijām. Fotogrāfijas bija gan individuālās gan kopbildes no līdzšinējiem pasākumiem. Krūzītes ir ļoti skaistas un tehniski nevainojamās krāsās un izpildījumā. Esam no sirds pateicīgi šī pārsteiguma autoriem – novada Domes deputātiem – Anitai un Kārlim Bružukiem.

Senioriem tika uzdāvināts abonements žurnālam "Leģendas", kuru viņi varēs lasīt visu gadu. Nav iespējams nosaukt visus sveicējus, jo viņu bija ļoti daudz. Pēc tam mielojāmies ar gardumiem, kurus bija sagādājuši domnieki.

Līdz vēlai pēcpusdienai skanēja senioru balsis. Tika pārrunāti vasaras piedzīvojumi, izdarītie darbiņi, kaldināti plāni turpmākiem darbiem. Kā teica Ināra Reimane: "Mēs esam atvērti visiem – nāciet kopā ar mums, darbosimies!"

Izsakām lielu pateicību Domes priekšsēdētājam Mārtiņam Gunāram Bauzem-Krastiņam, Anitai un Kārlim Bružukiem, Jeļenai Tocas kundzei, visam tehniskajam personālam. Paldies visiem, kas sveica mūs klubiņa atklāšanā. Mīļš paldies Inārai Reimanei – mūsu ideju ģeneratoram, Eduardam Porietim – mūsu preses fotogrāfam.

"Strauta seniori"

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts