GARKALNES NOVADA
JAUNIEŠU APTAUJA 2017

Sveiks! Sveika!

Šobrīd mēs – Garkalnes novada dome, īstenojam Garkalnes novada 13 līdz 25 gadīgo jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par Garkalnes novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Vēlamies lūgt arī Tevi piedalīties šajā aptaujā un aizpildīt nelielu aptaujas anketu.

Šeit nav pareizu vai nepareizu atbilžu – mūs interesē tieši Tavs personīgais viedoklis un novērtējums! Ja uz kādu no jautājumiem nevari sniegt atbildi, atstāj to neatbildētu. Tomēr lūdzam Tevi censties aizpildīt anketu pēc iespējas pilnīgāk!

Mēs garantējam, ka Tavi sniegtie novērtējumi un viedokļi nebūs pieejami citiem jauniešiem, skolotājiem vai vecākiem. Tos apkopotā veidā izmantos tikai aptaujas veicēji, kuri veiks datu analīzi.

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 7-10 minūtes Tava laika!

Paldies Tev liels par anketai veltīto laiku!

Kontaktpersona: Agnese Apse, , tel. 28450154


GarkalnēGarkalnes novadāCitur PierīgāRīgāCitur (Latvijā vai ārvalstīs)Nekur / uz mani tas neattiecas
…mācies/studē?
…strādā?
…iepērcies?
…pavadi savu brīvo laiku?
…nodarbojies ar sportu?
…apmeklē ģimenes ārstu?
…apmeklē ārstus-speciālistus (piemēram, LOR, terapeits, neirologs, traumatologs, ginekologs u.tml.)?
…apmeklē kultūras un izklaides pasākumus?

Ļoti apmierināts
Kas ir būtiskākie iemesli, kādēļ esi apmierināts/-a ar Garkalnes novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku?

Drīzāk apmierināts
Kas ir būtiskākie iemesli, kādēļ esi apmierināts/-a ar Garkalnes novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku?

Drīzāk neapmierināts
Kas ir būtiskākie iemesli, kādēļ neesi apmierināts/-a ar Garkalnes novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku?

Ļoti neapmierināts
Kas ir būtiskākie iemesli, kādēļ neesi apmierināts/-a ar Garkalnes novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku?

Grūti pateikt

Kultūras pasākumi
Vides sakopšanas talkas
Interešu pulciņi, klubi
Nevalstiskās organizācijas
Politiskās partijas
Jaunatnes organizācijas
Skolas pasākumi
Skolēnu/ studentu pašpārvalde
ES strukturētā dialoga konsultācijas
Brīvprātīgais darbs
Labdarības pasākumi

Man ir visas iespējas
Man ir lielas iespējas
Kādas iespējas pavadīt brīvo laiku Tu vēlētos, lai Tev būtu pieejamas?

Man ir nelielas iespējas
Kādas iespējas pavadīt brīvo laiku Tu vēlētos, lai Tev būtu pieejamas?

Man nav nekādu iespēju
Kādas iespējas pavadīt brīvo laiku Tu vēlētos, lai Tev būtu pieejamas?

Grūti pateikt

No draugiem, paziņām
No masu medijiem (TV, žurnāliem, avīzēm, radio)
Skolā/Augstskolā
No vecākiem
Portālā www.jaunatneslietas.lv
Vietējā laikrakstā "Garkalnes Novada Vēstis”
Garkalnes novada mājas lapā www.garkalne.lv
Sociālajos tīkos internetā
Ieraksti, kur tieši:

Citur internetā
Ieraksti, kur tieši:

Nevalstiskajās organizācijās, no NVO koordinatoriem
Savā pašvaldībā
E-pastā, ziņu listēs
Citur
Ieraksti, kur tieši:

Neizmantoju šādu informāciju

1
Kādēļ neesi pilnībā apmierināts/-a ar savu pašreizējo dzīvi?
2
Kādēļ neesi pilnībā apmierināts/-a ar savu pašreizējo dzīvi?
3
Kādēļ neesi pilnībā apmierināts/-a ar savu pašreizējo dzīvi?
4
Kādēļ neesi pilnībā apmierināts/-a ar savu pašreizējo dzīvi?
5
Kādēļ neesi pilnībā apmierināts/-a ar savu pašreizējo dzīvi?
6
Kādēļ neesi pilnībā apmierināts/-a ar savu pašreizējo dzīvi?
7
Kādēļ neesi pilnībā apmierināts/-a ar savu pašreizējo dzīvi?
8
Kādēļ neesi pilnībā apmierināts/-a ar savu pašreizējo dzīvi?
9 10

Sieviete
Vīrietis

Latviešu
Krievu
Cita
Ieraksti, lūdzu, kādā tieši:


Neplānoju mainīt / Dzīvošu šobrīd esošajā dzīvesvietā
Plānoju pārcelties uz citu vietu Garkalnes novadā
Ieraksti, uz kurieni tieši plāno pārcelties:
Kas ir galvenie iemesli, kāpēc plāno pārcelties uz citu dzīvesvietu?

Plānoju pārcelties uz citu vietu Latvijā ārpus Garkalnes novada
Ieraksti, uz kurieni tieši plāno pārcelties:
Kas ir galvenie iemesli, kāpēc plāno pārcelties uz citu dzīvesvietu?

Plānoju pārcelties uz citu valsti
Ieraksti, uz kurieni tieši plāno pārcelties:
Kas ir galvenie iemesli, kāpēc plāno pārcelties uz citu dzīvesvietu?

Nezinu / Grūti pateikt

Skolēns, students
Augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs/-a
Speciālists/-te, ierēdnis/-ne, nestrādā fizisku darbu
Strādnieks/-ce, strādā fizisku darbu
Zemnieks/-ce
Ir savs uzņēmums, individuālais darbs
Mājsaimniece/-ks, bērna kopšanas atvaļinājumā
Bezdarbnieks/-ce
Cits
Lūdzu, ieraksti: