Brīvprātīgais darbs un darba piedāvājumi

Sūtīt darba piedāvājumus –


Kas ir brīvprātīgais darbs?

Sociālās līdzdalības forma, ko veic fiziskā persona no brīvas gribas, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās un nesaņemot par to atalgojumu. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu pavadīšanu. Lasīt vēl...