Kultūras centrs "Berģi"

Telpu noma

MAKSA PAR KULTŪRAS CENTRA “BERĢI” TELPU NOMU

1. Telpu noma fiziskām un juridiskām personām nekomerciāliem pasākumiem:
Telpas nosaukums EUR/h
bez PVN
EUR/h
PVN (21%)
Maksa
EUR/h ar PVN
Lielā zāle
(+ skatuve, 1. aktieru ģērbtuve, foajē un garderobe, sabiedriskās tualetes I stāvā)
57.85 12.15 70.00
Mazā zāle
(+ skatuve, 1. aktieru ģērbtuve, foajē un garderobe, sabiedriskās tualetes I stāvā)
28.92 6.08 35.00

1.1. Garkalnes novadā reģistrētās nevalstiskās organizācijas (biedrības) par telpu nomu maksā ar 75% atlaidi no 1. punktā noteiktās summas.
1.2. Garkalnes novadā deklarētā iedzīvotāja vai viņa piederīgā bēru mielasta vajadzībām, par telpu nomu maksā ar 75% atlaidi no 1. punktā noteiktās summas. Ar tādiem pašiem noteikumiem maksa noteikta deklarētiem iedzīvotājiem, kuri zālē rīko ģimenes pasākumus (kāzas, jubilejas, kristības u.tml.)
1.3. Atbrīvot no telpu nomas maksas Garkalnes novada pašvaldības izglītības iestādes, Garkalnes novada Pensionāru padomi, Garkalnes pašvaldības SIA „Garkalnes Komunālserviss”, Garkalnes novada pašdarbības kolektīvus.

2. Telpu noma fiziskām un juridiskām personām komerciāliem pasākumiem:
Telpas nosaukums Procenti no ieņēmumiem
Lielā zāle
(+ skatuve, 1. aktieru ģērbtuve, foajē un garderobe, sabiedriskās tualetes I stāvā)
20% no pasākuma ieņēmumiem,
bet ne mazāk kā 35.00 EUR/h
(vismaz par 2h)
Mazā zāle
(+ skatuve, 1. aktieru ģērbtuve, foajē un garderobe, sabiedriskās tualetes I stāvā)
20% no pasākuma ieņēmumiem,
bet ne mazāk kā 18.00 EUR/h
(vismaz par 2h)

2.1. Telpu noma fiziskām un juridiskām personām komerciāliem pasākumiem bērnu mērķauditorijai piemēro atlaidi 50% no 2. punktā noteiktās summas.

3. Telpu noma fiziskām un juridiskām personām maksas pulciņiem:
Telpas nosaukums EUR/h
bez PVN
EUR/h
PVN (21%)
Maksa
EUR/h ar PVN
Lielā zāle un skatuve
(tikai ar dežūrgaismu – bez prožektoriem un skaņu pastiprinošām iekārtām)
2.48 0.52 3.00
Mazā zāle
(tikai ar dežūrgaismu – bez prožektoriem un skaņu pastiprinošām iekārtām)
1.24 0.26 1.50

3.1. Atbrīvot no telpu nomas maksas Garkalnes novada Domes deju kolektīvus „Ritenītis”, „Greizie rati”, „Baltābele”, “Saime”, rokdarbu pulciņu „Strauts”, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošo vidusskolu, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolu, pašdarbības kolektīvus.
3.2. Amatiermākslas kolektīvi, pulciņi, kuri ir bezmaksas, un, kuros darbojas Garkalnes novadā deklarētās personas, telpu nomu maksā ar piemērotu atlaidi 50% no 3. punktā noteiktās summas.

4. Par īslaicīgu tirdzniecības vietu pasākumu norises laikā
4.1. Tirdzniecībai ar nepārtikas precēm (CD, grāmatas, suvenīri u.c.)
– līdz 2 stundām EUR 9.00 iesk. PVN
– par katru nākamo stundu EUR 2.00 iesk.PVN.
4.2. Tirdzniecībai ar pārtikas precēm:
– līdz 2 stundām EUR 18.00 iesk. PVN
– par katru nākamo stundu EUR 3.50 iesk. PVN.
4.3. Tirdzniecība amatniecības darba veicējiem, realizējot savu produkciju
– līdz 2 stundām EUR 5.00 iesk. PVN
– par katru nākamo stundu EUR 1.00 iesk. PVN

5. Maksa par inventāra nomu īslaicīgās telpu nomas līguma darbības laikā:
Inventāra nosaukums EUR/h
ar PVN
Galds “Līgo” 3.50
Sols “Līgo” 2.00
Video projektors 9.00
Ekrāns 3.50
Radio mikrofons 7.00
Disku atskaņotājs 7.00Kultūras centrs „Berģi”

Garkalnes novada dome
Reģ. Nr. 90000024313
Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024
☎ 6780 0933, 2731 3168