GODA GRĀMATA

2001. GADS

Kārlis Cīrulis
Leontīne Seile
Pērs Foshaugs

2002. GADS

Maiga Gerdiņa
Marija Kociņa
Skaidrīte Silavniece
Stefānija Daugule
Vilhelmīne Dobrovoļska

2003. GADS

Ilze Lazdāne
Imants Jākobsons

2004. GADS

Eleonora Teicāne
Ilze Mažāne
Margrieta Biruma
Ojārs Grasis
Olga Mileika

2005. GADS

Anna Zabēļina
Elga Liepiņa
Elita Plūmane
Jānis Joksts
Mirdza Vizule
Olga Pozņaka
Renāte Jokste
Romualds Kluss
Rūta Šmite
Vanda Kraiņikova
Vizma Jansone

2006. GADS

Ināra Salcēviča
Īrisa Hūne
Jānis Cišs
Pēteris Salenieks
Silvija Stalidzāne
Valentīna Mežecka

2007. GADS

Anita Oginska
Ārija Doroškina
Jānis Doroškins
Jeļena Kristapa
Laimnesis Bruģis

2008. GADS

Dace Lapsiņa
Gunārs Bērtulsons
Harijs Valdmanis
Ināra Reimane
Silvija Putnika
Tatjana Lučiņina

2009. GADS

Ādolfs Urbāns
Anita Strode
Brigita Zvaigzne
Dace Būda
Dzidra Korņejeva
Juris Silovs
Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš
Monika Urbāne
Oksana Riekstiņa
Sandra Vanaga
Uldis Ozoliņš

2010. GADS

Aina Daugaviņa
Edgars Treibergs
Inga Pelcmane
Laimdota Andersone
Zinta Šestakovska

2011. GADS

Brigita Taučkele
Harijs Lieljuris
Rauls Renemanis
Vineta Viziņa

2012. GADS

Antons Pozņaks
Elga Tiltiņa
Emīlija Spalve
Margarita Stāraste
Valija Aleksandreja
Vladimirs Bekmanis
Zaiga Kuple

2013. GADS

Anita Bružuka
Antoņina Pudnika
Ilgvars Knostenbergs
Ināra Katkeviča
Inga Agejeva
Zane Grudule

2014. GADS

Jānis Cimmermanis
Jurijs Sidorenko
Kuharonoku ģimene
Mārīte Ozola
Zigurds Seržāns

2015. GADS

Arvīds Kļaviņš
Ilesa Abarri
Inese Muižniece
Jānis Eglītis
Marta Vanaga
Mārtiņš Brauns
Viktors Kalnbērzs

2016. GADS

Edmunds Krampāns
Inese Ozoliņa
Jeļena Toca
Liene Rolanda
Viktors Lapčenoks

2017. GADS

Anita Ganus
Ēvalds Grabovskis
Iveta Pastare
Santa Bubindusa
Valdis Valters

2018. GADS

Dagmāra Berga
Ieva Križevica
Madara Bregže
Sanita Ozoliņa
Velta Šidlovska