Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā

Bukultos startē vakuuma kanalizācija


SIA „Garkalnes ūdens” valdes priekšsēdētājs Gundars Krievs par projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”.

Līdz 17. aprīlim ierobežota satiksmes kustība Priedkalnē un Baltezerā

Par satiksmes kustības slēgšanu Baltezerā

Ūdenssaimniecības projektu Ādažu un Garkalnes novadā novitātes, problēmas un risinājumi

Par satiksmes kustības ierobežojumiem Bukultos

Atkārtots iepirkums - Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā. Kanalizācijas tīklu izbūve Garkalnes novada Priedkalnē, Baltezerā un Ādažu novada Baltezerā, Alderos

Caurduršana zem Juglas kanāla

Paziņojums par būvdarbu uzsākšanu Priedkalnē


 


Informācija par projektējamā kanalizācijas pievada dziļumu
Bukultos un Priedkalnē

30.01.2013
Bukultos un Priedkalnē turpinās pašteces kanalizācijas un Vakuma kanalizācijas projektēšanas darbi. Projektā tiks paredzēts katram zemes gabalam viens kanalizācijas pievads, pēc iespējas tuvāk jau esošajām sadzīves kanalizācijas risinājumiem (krājakām, izsmeļamās akas, lokālām attīrīšanām, u.t.l.), vai arī pret iebrauktuvi. Šī pievada dziļums tiks projektēts līdz 1.80 m. Tāpēc vēlamies vērst uzmanību to zemju īpašniekiem, kuru kanalizācijas izvads no ēkas ir zemāks par 1.8m, lūdzam sazināties ar projektētājiem, lai kopīgi varētu rast risinājumu Jūsu konkrētajā gadījumā.

Karina Ņikitina
k.nikitina@inbox.lv vai pa tālruni mob.: 2543 5403
 


Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā

No 2013. gada 14. janvāra Garkalnes novada mājas lapā garkalne.lv ir sadaļa „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”. Šeit Jūs atradīsiet visu aktuālo informāciju par Kohēzijas Fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta attīstību. Projekts paredz centralizēta kanalizācijas tīkla izbūvi ap Lielo un Mazo Baltezeru un iespēju ikvienam zemes/mājas īpašniekam pieslēgties pie šī tīkla.

Gaidīsim Jūsu jautājumus un priekšlikumus –
Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

Gundars Krievs
SIA „Garkalnes ūdens"
valdes priekšsēdētājs
 


14.01.2013.
Ir uzsākta KF līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā” realizācija. Ir noslēdzies 1. etapa būvniecības kopā ar projektēšanu iepirkums. 1. etaps paredz centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvi Bukultos un Priedkalnē un savienojums ar Rīgu. Iepirkumā ir uzvarējis SIA „Ostas Celtnieks”.

Bukultos un Priedkalnē ir uzsākti pašteces kanalizācijas un vakuuma kanalizācijas projektēšanas darbi, sakara ar to vēlamies informējam zemes īpašniekus, ka šī projekta ietvaros katram zemes gabalam ir paredzēts viens sadzīves kanalizācijas pievads pie zemes gabala robežas. Projektētāji paredzēs kanalizācijas pievada izbūvi vietā, kuru izvēlēsies balstoties uz savu pieredzi un vietas apsekošanu.

Ja zemes īpašniekam ir vēlme precizēt kanalizācijas pievada atrašanās vietu lūdzam sazināties ar projektētāju līdz 14. februārim:
Karina Ņikitina
k.nikitina@inbox.lv
vai pa tālruni mob.: 25435403