Latvijas muzikālo ābeļu dārzs
 Pirmdiena, 2012. gada 17. septembris • 1501
    


Foto: E. Porietis

Saņemot uzaicinājumu uz pasākumu "Latvijas muzikālo ābeļu dārzs" Cēsīs 15. septembrī kopā ar Garkalnes novada senioru deju kolektīvu "Baltābele" bijām ļoti saviļņotas. Tas izrādījās plašs koncerts ar dalībnieku kopām no daudziem Latvijas novadiem un pagastiem, veltīts komponista Valtera Kaminska piemiņai.

Visiem kolektīviem (izņemot vokālo ansambli "Strauts") nosaukumi bija saistīti ar ābeli: Baltābele - 3 kol.; Mežābele - 3 kol.; Ābele - 2 kol.; Ābelīte - 1 kol.; kā arī Siguldas pirmsskolas iestādes dziedātāji un dejotāji.

Pēc saņemtā uzaicinājuma visu vasaru gatavojām vadītājas E. Tiltiņas un konc.m. R. Cīrules ieteikto atbilstošo koncerta repertuāru. To izpildot pārliecinājāmies, ka mūsu izpildītās V. Kaminska dziesmas ieguva visu klātesošo atzinību. It sevišķi mūs pārsteidza neviltotais prieks, saviļnojums un pateicība no V. Kaminska dzīvesbiedres diriģentes Līgas Priedītes. Viņas pārliecība un ticība arī turpmāk būt kopā ar mums sabiedriskajos pasākumos gan Cēsīs, gan citur.


Būsim gandarītas arī turpmāk piedalīties kopā ar novada kolektīviem dažādos kultūras pasākumos, jo sevišķi ar sirsnīgo un draudzīgo "Baltābeli".

Senioru vokālā ansambļa "Strauts" dziedātājas

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts