Garkalne GARKALNE.LV

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Bukultu ciemā

 Piektdiena, 2015. gada 9. janvāris
    


(zemes vienība atrodas teritorijā starp Saulstaru, Skaņu, Dziesmu ielām un Lielo Baltezeru)

Garkalnes novada Dome 2014. gada 16. decembra sēdē nolēma nodot detālplānojuma zemes vienībai Dziesmu ielā 7, kadastra apzīmējums 8060 002 1276, projektu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām (lēmums (Protokols Nr.20,15.§)).

Detālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 0.8 ha. Detālplānojums detalizē zemes vienības Dziesmu ielā 7, Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2009.-2021.gadam, noteiktās atļautās izmantošanas prasības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma robežās. Detālplānojums paredz risinājumam atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrāde apvienota ar būvprojekta izstrādi, iekļaujot detālplānojuma sastāvā privātmājas skiču projektu. Detālplānojumu izstrādā SIA „ARCHE”, Jānis Bērziņš, t.29642028.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2015. gada 12. janvāra līdz 2015. gada 1. februārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015 .gada 19. janvārī plkst. 18:00, Kultūras centrs „Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Detālplānojuma materiāli ir apskatāmi Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv/buvvalde/dp/ un uz ziņojuma dēļa Garkalnes novada Domes pirmā stāva vestibilā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2015. gada 1. februārim. Informācijai tālrunis Garkalnes novada Domes būvvaldē 67800915.

Visas ziņas

DRĪZUMĀ

Sestdiena, 8. jūnijs
Deju koncerts "Šimī"

Sestdiena, 15. jūnijs
Ielīgošanas pasākums "Šī dieniņa, tā dieniņa, parīt pati Jāņu diena!"

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Krāšņu mūrnieks ,Murejam un remontejam krasns, plits. Valdis t.29131611

Piedāvā darbu

Garkalnē atrasta pults

AFIŠAS

plakāts
plakāts
plakāts

Visas afišas

Sīkdatņu privātuma politika • Ir jautājumi? Rakstiet