Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Bukultu ciemā
 Piektdiena, 2015. gada 9. janvāris • 3119
    


(zemes vienība atrodas teritorijā starp Saulstaru, Skaņu, Dziesmu ielām un Lielo Baltezeru)

Garkalnes novada Dome 2014. gada 16. decembra sēdē nolēma nodot detālplānojuma zemes vienībai Dziesmu ielā 7, kadastra apzīmējums 8060 002 1276, projektu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām (lēmums (Protokols Nr.20,15.§)).

Detālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 0.8 ha. Detālplānojums detalizē zemes vienības Dziesmu ielā 7, Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2009.-2021.gadam, noteiktās atļautās izmantošanas prasības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma robežās. Detālplānojums paredz risinājumam atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrāde apvienota ar būvprojekta izstrādi, iekļaujot detālplānojuma sastāvā privātmājas skiču projektu. Detālplānojumu izstrādā SIA „ARCHE”, Jānis Bērziņš, t.29642028.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2015. gada 12. janvāra līdz 2015. gada 1. februārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015 .gada 19. janvārī plkst. 18:00, Kultūras centrs „Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Detālplānojuma materiāli ir apskatāmi Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv/buvvalde/dp/ un uz ziņojuma dēļa Garkalnes novada Domes pirmā stāva vestibilā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2015. gada 1. februārim. Informācijai tālrunis Garkalnes novada Domes būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts