Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā
 Ceturtdiena, 2015. gada 16. aprīlis • 2753
    


(zemes vienības atrodas teritorijā starp Lietus ielu un Mašēnu ezeru)

Garkalnes novada Dome 2015. gada 31. marta sēdē nolēma nodot detālplānojuma zemes vienībām Lietus ielā 15, kadastra apzīmējums 8060-011-0666 un „Takas”, kadastra apzīmējums 8060-011-0252, projektu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām (lēmums (Protokols Nr.3,19.§)).

Detālplānojums paredz zemesgabalu Lietus ielā 15, platība 2.53 ha, sadalīt jaunos zemesgabalos savrupmāju apbūvei. Dzīvojamās apbūves teritorijas savienos jaunizveidojamā iela, atpūtas iespējas nodrošinās labiekārtota rekreācijas teritorija. Piebraukšana jaunajiem zemesgabaliem plānota no Lietus ielas un no jaunveidojamās ielas. Detālplānojumu izstrādā SIA „Reģionālie projekti” Ivo Narbuts, tālrunis 26526565.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2015. gada 17. aprīļa līdz 2015. gada 7. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 27. aprīlī plkst. 18:00, Kultūras centrs „Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Detālplānojuma materiāli ir apskatāmi Garkalnes novada Domes mājas lapā http://www.garkalne.lv/buvvalde/dp/ un uz ziņojuma dēļa Garkalnes novada Domes pirmā stāva vestibilā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2015. gada 7. maijam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja Garkalnes novada teritorijas plānotāja Sandra Čakāne, tālrunis 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts