Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu
 Otrdiena, 2015. gada 5. maijs • 2678
    


(zemes vienības atrodas Berģos un Upesciemā starp Ziedu ielu un Mašēnu ezeru)

Garkalnes novada Dome 2015. gada 31. marta sēdē nolēma nodot detālplānojuma zemes vienībām Ziedu ielā 35, kadastra apzīmējums 8060-011-0176, Ziedu ielā 45, kadastra apzīmējums 8060-011-0185, Ziedu ielā 65, kadastra apzīmējums 8060-011-0172 un „Mašēni”, kadastra apzīmējums 8060-011-0330, projektu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām (lēmums (Protokols Nr.3,18.§)).

Detālplānojums paredz zemesgabalus Ziedu ielā 35, platība 4.0 ha, Ziedu ielā 45, platība 5.49 ha, Ziedu ielā 65, platība 2.9 ha un „Mašēni”, platība 4.32 ha, sadalīt jaunos zemesgabalos savrupmāju apbūvei. Dzīvojamās apbūves teritorijas savienos lokveida ielas, atpūtas iespējas nodrošinās labiekārtotas rekreācijas teritorijas Mašēnu ezera krastā. Piebraukšana jaunajiem zemesgabaliem plānota no Pērses un Ziedu ielām pa jaunveidojamām ielām. Detālplānojumu izstrādā SIA „Reģionālie projekti” Ivo Narbuts, tālrunis 26526565.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2015. gada 7. maija līdz 2015. gada 28. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 18. maijā plkst. 18:00, Kultūras centrs „Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Detālplānojuma materiāli ir apskatāmi Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv/buvvalde/dp/ un uz ziņojuma dēļa Garkalnes novada Domes pirmā stāva vestibilā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2015. gada 28. maijam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja Garkalnes novada teritorijas plānotāja Sandra Čakāne, tālrunis 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts