Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos
 Pirmdiena, 2015. gada 13. jūlijs • 1532
    


(detālplānojuma teritorija atrodas starp Taku, Caunu ielām un autoceļu A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers—Saulkalne))

Garkalnes novada Dome 2015. gada 27. janvāra sēdē pieņēma lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienības „Takas” daļai, kadastra apzīmējums 8060-006-0699 (protokols Nr.1.,17.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis detalizēt Garkalnes novada teritorijas plānojumā noteiktās atļautās izmantošanas prasības, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus detālplānojuma robežās un plānot risinājumam atbilstošu infrastruktūru. Detālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 6.6 ha.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam zemes vienības „Takas” daļai atļautais izmantošanas veids noteikts Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM).

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Garkalnes novada Dome. Detālplānojumu izstrādā SIA „Reģionālie projekti” Ivo Narbuts, tālrunis 26526565. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024) līdz 2015. gada 31. jūlijam. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
SludinājumiŠodien

Ceturtdiena, 30. marts
Tikšanās ar jauno mediju mākslinieci Zandu Puči

Drīzumā

Sestdiena, 1. aprīlis
Mazo Garkalnes novada dziedātāju konkurss "Garkalnes Cālis 2017"
Sestdiena, 8. aprīlis
Garkalnes novada deju kolektīvu atskaites koncerts
Ceturtdiena, 13. aprīlis
Izrāde "Pēc pusnakts"