Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu
 Ceturtdiena, 2015. gada 13. augusts • 2474
    


(detālplānojuma „Lejnieki” teritorija atrodas lauku teritorijā starp Venču ceļu, Lejnieku un Kluso kalnu ielām)

Garkalnes novada Dome 2015. gada 30. jūnija sēdē nolēma nodot detālplānojuma „Lejnieki” grozījumu projektu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām (lēmums protokols Nr. 6,21.§). Detālplānojuma „Lejnieki” grozījumi precizē teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus detālplānojumā ietvertai teritorijai atbilstoši Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam nosacījumiem, kā arī paredz jaunu apbūves gabalu izveidi. Dažiem esošajiem zemesgabaliem tiek veikta robežu pārkārtošana. Piebraukšana jaunajiem zemesgabaliem plānota no Lejnieku un Kluso kalnu ielām, kā arī pa divām mazām jaunizveidotām ielām. Detālplānojumu izstrādā ZintisVarts, tālrunis 29149366.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2015. gada 13 .augusta līdz 3. septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 24.augustā plkst. 18:00, Kultūras centrs „Berģi” lielajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Detālplānojuma materiāli ir apskatāmi Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv/buvvalde/dp/ Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst.14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz vai jāsūta pa pastu Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV1024) līdz 2015. gada 3.septembrim. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 19. janvāris
Leļļu izrāde "Kas zaķīti pasargās?"
Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts